Ezhai Jaathi

Ezhai Jaathi

Postby venougopal » Wed Aug 16, 2017 4:45 am

திரைப்படம் : ஏழை ஜாதி (1993)
பாடல் : அதோ அந்த நதியோரம்
பாடியவர்கள் : எஸ்.ஜானகி & குழுவினர்
பாடலாசிரியர் : கவிஞர் வாலி
இசை : இளையராஜா

அதோ அந்த நதியோரம் இளம் காதலர் மாடம்
இதோ இந்த வனமெல்லாம் எங்கள் காவிய கூடம்

அதோ அந்த நதியோரம் இளம் காதலர் மாடம்
இதோ இந்த வனமெல்லாம் எங்கள் காவிய கூடம்


அவன் வருகின்ற நேரம் நான் தழுவிட வேண்டும்
இது விரகத்தின் வேகம் விலகிடு என் தோழி


அதோ அந்த நதியோரம் இளம் காதலர் மாடம்
இதோ இந்த வனமெல்லாம் எங்கள் காவிய கூடம்

ஆஹாஆ......ஆஹாஆஆ.....
ஓஓஓ...ஓஓஓ....ஓஓஓ......


தூது செல்லடி தோழி வானதி
மாது நிம்மதி மறைந்தடி குறைந்தடி
சேதி சொல்லடி தேவி நாயகி
தேகம் பாதியாய் கரைந்தடி கலங்குதடி
அணை போட்டபோதும் நிலை மாறிடாது
அலைப் போல மோகம் மனம் தாங்கிடாது
நீயில்லாத போதிலே வாழ்வது ஏது காதலே
நினைக்காத நேரம் ஏது
வாடும் போது கூறு தூது

அவன் வரவேண்டும் நான் தழுவிட வேண்டும்
இது விரகத்தின் வேகம் விலகிடு என் தோழி


அதோ அந்த நதியோரம் இளம் காதலர் மாடம்
இதோ இந்த வனமெல்லாம் எங்கள் காவிய கூடம்


ஆஹாஆஆஆஆ...ஓஓஓஓ....
ஆஆஆ...ஆஆஆ...ஆஆஆ...
ஆஹாஆஆஆஆ...ஓஓஓஓ....
ஆஆஆ...ஆஆஆ...ஆஆஆ..
லலால்லாஆஆஆஆ...
லலால்லாஆஆஆஆ...
ஓஓஓ...ஓஓஓ...ஓஓஓ....


கூடல் என்பது கூடி வந்தது
தேடி வந்தது, திரைமறைவில் தெரிகின்றது
தேகம் என்பது கோவில் போன்றது
யாகம் செய்ய வா
பலன் உடனே கிடைக்கின்றது
சுகம் மாலை சூடும் தினம் ராகம் பாடும்
சுவை நாளும் கூடும் துயர் யாவும் போகும்
காதல் என்ற தேசமே ஆளுகின்ற யோகமே
தலைக் கோவில் தீபம் ஏற்று
பாடிப் போச்சு ஆசை ஊற்று

கரம் தொடும்போது சுகம் வரம் தரும் மாது
இனி கரம் தொடும்போது சுகம் தரும் பூ மாது


அதோ அந்த நதியோரம் இளம் காதலர் மாடம்
இதோ இந்த வனமெல்லாம் எங்கள் காவிய கூடம்


அவன் வரவேண்டும் நான் தழுவிட வேண்டும்
இது விரகத்தின் வேகம் விலகிடு என் தோழி


அதோ அந்த நதியோரம் இளம் காதலர் மாடம்
இதோ இந்த வனமெல்லாம் எங்கள் காவிய கூடம்
User avatar
venougopal
Golden Contributor
 
Posts: 903
Joined: Tue Apr 15, 2008 6:51 pm
Location: Pondicherry

Re: Ezhai Jaathi

Postby venougopal » Wed Aug 16, 2017 8:51 pm

திரைப்படம் : ஏழை ஜாதி (1993)
பாடல் : இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை
பாடியவர் : இளையராஜா
பாடலாசிரியர் : கவிஞர் வாலி
இசை : இளையராஜா

இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை பாடுடா சின்னதம்பி
அதனால நமக்கு துன்பமில்லை ஆடுடா சின்னதம்பி

இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை பாடுடா சின்னதம்பி
அதனால நமக்கு துன்பமில்லை ஆடுடா சின்னதம்பி
உள்ளவங்க எத்தனையோ வந்துவந்து போனாங்க
சந்தையில வெள்ளாட்டு மந்தையைப் போல் ஆனாங்க

இந்த வீடு நமக்கு...
இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை பாடுடா சின்னதம்பி
அதனால நமக்கு துன்பமில்லை ஆடுடா சின்னதம்பி

என்னாலும் நல்லவர்களுக்கு ஏழைகளின் மனம்தான்டா
பொன்னான வீடாகும் அதுக்கு இது ஈடாகும்
உண்டான செல்வமெல்லாம் அன்றாடம் வரும் போகும்
ஊராரின் வாழ்த்துக்கள் தான் நிலைத்திருக்கும் பொருளாகும்
உன்னால முடிந்தவரை பிறருக்காக உழைத்திடு
இல்லாத வறியவர்க்கு இயன்றவரை உதவிடு
கண்ணீரை கண்டவுடன் கைவிரலால் துடைத்திடு
உன் பெயரை சரித்திரத்தில் மனிதன் என்று பொறித்திடு
இன்னொருவன் வாழ ஒரு ஏணியை போல் மாறு
உள்ளம் உள்ள உன்னை இங்கு வெல்லுருவன் யாரு
மண்ணில் வாழும் மக்கள் நெஞ்சில் நிற்கும் உந்தன் பேரு

இந்த வீடு நமக்கு...
இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை பாடுடா சின்னதம்பி
அதனால நமக்கு துன்பமில்லை ஆடுடா சின்னதம்பி

ஓயாமல் நீ உழைத்து உன் உழைப்பில் நீ பிழைத்து
ஒப்பான கூழ் காய்ச்சி உண்டால் என்ன போதாதா
முன்னாடி வேர்வையிலே முக்குளிக்கும் பேர்களுக்கு
பின்னாடி காலம் உண்டு பொன்னை போல மாறாதா
கைகால்கள் நமக்கு இருக்கு கவலையென்ன கூறடா
வாராத வாழ்க்கையெல்லாம் வாசல் வரும் பாரடா
குப்பத்தில் நீ இருந்தால் குறைச்சல் என்று ஆகுமா
தென்பாண்டி தென்றல் உன்னை தீண்டாமலே போகுமா
சுற்றம் என்று கூடும் ஏழை மக்கள் துன்பம் தீரு
குற்றம் செய்த பேரை கண்டு அஞ்சாமல் தான் மோது
உண்மை என்றும் வெல்லும் என்று சத்தம் போட்டு பாடு

இந்த வீடு நமக்கு...
இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை பாடுடா சின்னதம்பி
அதனால நமக்கு துன்பமில்லை ஆடுடா சின்னதம்பி

இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை பாடுடா சின்னதம்பி
அதனால நமக்கு துன்பமில்லை ஆடுடா சின்னதம்பி
உள்ளவங்க எத்தனையோ வந்துவந்து போனாங்க
சந்தையில வெள்ளாட்டு மந்தையைப் போல் ஆனாங்க

இந்த வீடு நமக்கு...
இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமில்லை பாடுடா சின்னதம்பி
அதனால நமக்கு துன்பமில்லை ஆடுடா சின்னதம்பி
User avatar
venougopal
Golden Contributor
 
Posts: 903
Joined: Tue Apr 15, 2008 6:51 pm
Location: Pondicherry


Return to "E"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

  • Advertisement
Custom Search
cron